Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Inžinier IT podpory

Job ID: 2033036 | Amazon FC Slovakia s. r. o

DESCRIPTION

Informácie o pracovnom mieste
Spoločnosť Amazon sa snaží byť najviac zákaznícky orientovanou spoločnosťou na svete, ktorá umožňuje ľuďom nájsť a objaviť všetko, čo si chcú kúpiť online. Zamestnávame tých najchytrejších ľudí na svete a ponúkame im prostredie, v ktorom môžu nepretržite zlepšovať skúsenosti zákazníkov. Inovácie a kreativita sú súčasťou DNA spoločnosti a sú podporované na všetkých úrovniach zamestnania. Každodenné zložité technické a obchodné problémy riešime s dôvtipom a jednoduchosťou. Vytvárame históriu a dobrou správou je, že sme ešte len začali.

Spoločnosť Amazon ponúka voľné pracovné miesta s okamžitým nástupom na pozíciu IT inžiniera v našich distribučných centrách v: Seredi. Distribučné centrá po celom Slovensku spracúvajú milióny položiek od desiatok tisíc predajcov a každý deň ich odosielajú po celom svete. Úspešný uchádzač bude „vedieť, ako veci fungujú“ v rámci jeho/jej oblasti zodpovednosti, a bude mať pod kontrolou všetky zmeny. Budete vytvárať a prevádzkovať prostredia infraštruktúry a poskytovať dôležité podnety na zabezpečenie vytvorenia platformy so zreteľom na jej funkčnosť. Zabezpečíte úspešné napredovanie všetkých prác spojených s infraštruktúrou. Keďže v spoločnosti Amazon je každý deň iný, budete sa tešiť zo zmien a prijímať mnohoznačnosť.
Veríme, že rozmanitosť robí tímy lepšími, a preto hľadáme ľudí rôzneho pohlavia a veku, s rôznym vzdelaním a skúsenosťami.
Spoločnosť Amazon hľadá ľudí, ktorí sú ochotní tvrdo pracovať, baviť sa a spolu s nami tvoriť históriu.

Prečo je tento tím skvelým pracovným prostredím?
· Príležitosť osvojiť si mentalitu Day 1 – pripojíte sa k tímu, ktorý je zodpovedný za to, čo sa stane po kliknutí zákazníka na tlačidlo „kúpiť“.
· Príležitosti na rast – budete mať možnosť riadiť projekty zamerané na budovanie a zavádzanie, podieľať sa na prípravách vytvárania prostredia a zabezpečovať, aby boli neustále zlepšovanie a inovácie v popredí našej činnosti.
·Dosahovanie novej úrovne úspechov – vzhľadom na rýchle tempo rastu našej distribučnej siete budete pracovať na náročných a zložitých problémoch, ktoré nám pomôžu rozširovať a rozvíjať služby tak, aby spĺňali požiadavky našich zákazníkov.

Požiadavky na uchádzača:

 • Kandidát by mal mať zručnosti v oblasti poskytovania zákazníckych služieb pri komunikácii s používateľmi na všetkých úrovniach v tímovom prostredí.
 • Schopnosť pracovať v stresových situáciách, úspešne zvládať viacero priorít a mať vysokú úroveň disciplíny pri zachovaní flexibility je výhodou.
 • Preukázateľné skúsenosti s poskytovaním priamej podpory užívateľom v prostredí s vysokou dostupnosťou.
 • Predchádzajúce skúsenosti, pri ktorých bola preukázaná vysoká úroveň iniciatívy, úsudku a taktu.
 • Musí mať technické schopnosti, písomné a ústne komunikačné zručnosti a schopnosť profesionálne komunikovať s internými zákazníkmi.
 • Analytické schopnosti s preukázanou schopnosťou riešiť problémy.
 • Kandidát musí mať základné znalosti základných internetových technológií – DNS, prenos pošty, TCP/IP a sieťové súborové systémy.
 • Musí dobre rozumieť počítačom (hardvéru aj softvéru) a preukázať ochotu učiť sa a používať nové technológie.
 • Skúsenosti s operačným systémom Linux, zariadeniami infraštruktúry na báze tenkých klientov a systémami vzdialeného prístupu sú výhodou.
 • Plynulá znalosť slovenského a anglického jazyka.
 • Schopnosť a ochota mať flexibilný pracovný rozvrh.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • Uprednostňujeme bakalára/absolventa informatiky alebo príbuzného technického odboru, ale nevyžadujeme to.
 • Preukázateľné skúsenosti s operačnými systémami Windows/Mac/Linux.
 • Skúsenosti s dátovou kabelážou/údržbou počítačových zariadení.
 • Certifikáty v oblastiach zodpovednosti za základnú podporu – A+, MCSA, MSCE, Network+, CCNA
 • Skúsenosti s poskytovaním telefonickej technickej podpory a riešením problémov pre širokú škálu užívateľov s technickým aj netechnickým zázemím.
 • Skúsenosti so vzdialeným prístupom a prostrediami Terminal Server/Citrix

Upozorňujeme, že nemusíte spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky, je však vítaná akákoľvek kombinácia! (Samozrejme, čím viac, tým lepšie).

Okrem toho očakávame plynulú znalosť angličtiny a slovenčiny, otvorenosť, ochotu učiť sa nové zručnosti a rešpektovanie tímového ducha.

Platný vodičský preukaz a flexibilita pri práci a cestovanie mimo určeného pracoviska.

Spoločnosť Amazon je zamestnávateľom poskytujúcim rovnosť príležitostí – menšiny/ženy/zdravotné postihnutie/veteráni/rodová identita/sexuálna orientácia/vek.

Spoločnosť Amazon sa zaviazala poskytovať rozmanité a inkluzívne pracovisko. Spoločnosť Amazon je zamestnávateľom poskytujúcim rovnosť príležitostí a nediskriminuje na základe rasy, národnosti, pohlavia, rodovej identity, sexuálnej orientácie, chráneného postavenia veterána, zdravotného postihnutia, veku alebo iného zákonom chráneného postavenia. Osoby so zdravotným postihnutím, ktoré chcú požiadať o prispôsobenie podmienok, môžu navštíviť stránku https://www.amazon.jobs/en/disability/us.

Základný plat na tejto pozícii začína od 1500 EUR brutto mesačne. Plat závisí od zručností a požiadaviek. K dispozícii budú aj ďalšie zložky mzdy, ako napríklad nástupný bonus a nárok na účasť na zamestnaneckom akciovom pláne vo forme RSU akcií, ktorý nezávisle prevádzkuje spoločnosť Amazon.com Inc. v USA. Podnikové výhody vrátane ročného členstva v zdravotníckom zariadení, životného poistenia, starobného dôchodku, stravovacích poukážok, kariérneho rozvoja podliehajú ďalším podmienkam.


Spoločnosť Amazon je zamestnávateľom poskytujúcim rovnosť príležitostí. Sme presvedčení, že základom nášho úspechu je zamestnávanie rôznorodých pracovníkov. Pri nábore sa rozhodujeme na základe vašich skúseností a zručností. Ceníme si vašu vášeň objavovať, vynaliezať, zjednodušovať a budovať. Ochrana vášho súkromia a bezpečnosti vašich údajov je pre spoločnosť Amazon dlhodobou prioritou. Viac informácií o tom, ako získavame, používame a prenášame osobné údaje našich uchádzačov, nájdete v našom Oznámení o ochrane osobných údajov (https://www.amazon.jobs/en/privacy_page).

Poslať spoločnosti životopis