Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

IT projektový inžinier

Job ID: 2033161 | Amazon FC Slovakia s. r. o

Informácie o pracovnom mieste

V rámci našej ďalšej expanzie hľadáme IT projektového inžiniera na terénne služby (mw), ktorý bude podľa možnosti čo najskôr poskytovať podporu všetkým pobočkám spoločnosti Amazon v regióne strednej a východnej Európy (CEE).
Ako „IT projektový inžinier (terénne služby)“ poskytujete poradenstvo našim interným zákazníkom, riešite ich problémy a podliehate zodpovednému IT manažérovi v danom regióne. Budete zodpovedať za správu, údržbu a predovšetkým rozširovanie rozsiahlej, komplexnej a heterogénnej IT infraštruktúry. Okrem podpory prevádzkovej oblasti a jej každodennej činnosti budete v spolupráci s manažmentom predstavovať hlavnú kontaktnú osobu pre všetky projekty týkajúce sa IT oblasti a budete zodpovedať za plánovanie, dokumentáciu a realizáciu. Podpora IT prostredia bude pozostávať z lokálnych komponentov a služieb pre rôzne lokality v cloude Amazon Web Services (AWS). Čaká vás veľmi dynamické, silne rastúce a flexibilné prostredie s veľkým potenciálom v oblasti automatizácie a inovácií, v ktorom budete spolupracovať s medzinárodnými kolegami na ďalekosiahlych projektoch. Nové technológie, ako napríklad Amazon Robotics, poskytujú rozmanitosť, neustále výzvy a príležitosti na ďalší rozvoj.
Budete mať na starosti okrem iného tieto oblasti:

• Riadenie IT projektov a komplexných inštalácií IT infraštruktúry v nových prevádzkach spoločnosti Amazon.
• Hodnotenie nových technológií a vývoj IT procesov, ako aj vývoj nástrojov na automatizáciu interných IT procesov.
• Plánovanie a implementáciu kľúčových zmien IT infraštruktúry. (Riadenie zmien)
• Koordináciu a monitorovanie externých poskytovateľov služieb pre projekty.
• Správu IT aktív, plánovanie a obstarávanie IT hardvéru.
• Proaktívne odovzdávanie informácií a technické poradenstvo riadiacemu tímu v oblasti IT.
• Administratívnu prevádzkovú podporu a rozširovanie sieťovej infraštruktúry (kabeláž, prepínače, smerovače, firewally, bezdrôtová infraštruktúra).
• Správu a rozširovanie klientskeho a serverového prostredia.
• Monitorovanie IT infraštruktúry a prípravu analýz.
• Dosahovanie prevádzkovej dokonalosti z hľadiska technického riadenia, identifikácie hlavných príčin a implementácie trvalých riešení.
• Riadenie IT podpory a eskalácie na základe definovaných dohôd o úrovni poskytovaných služieb (SLA).
• Zabezpečenie a oznamovanie bezpečnostných IT smerníc v rámci celej skupiny.
• Podporu, poradenstvo a školenie užívateľov.
• Podporu na mieste, e-mailovú a vzdialenú podporu pre naše pobočky.
• Telefonické IT služby.
• Excelentnosť v oblasti inžinierstva, vývoj kľúčových ukazovateľov výkonnosti súvisiacich s infraštruktúrou.

Požiadavky na uchádzača:

• Ukončené vysokoškolské vzdelanie so zameraním na informačné technológie alebo porovnateľné odborné vzdelanie v oblasti IT s príslušnou odbornou praxou.
• Poznatky o metódach a nástrojoch riadenia IT projektov a skúsenosti z tejto oblasti.
• Skúsenosti s cloud computingom, ideálne s Amazon Web Service (AWS).
• Monitorovanie vzdialených lokalít na základe internetu vecí (IoT)
• Dobrá znalosť systémov automatizácie procesov.
• Skúsenosti so životným cyklom IT projektov.
• Základné znalosti programovania (Python, Java, bežné webové technológie).
• Skúsenosti so správou heterogénnych sieťových prostredí s klientmi a servermi využívajúcimi systémy Microsoft Windows a Linux.
• Komplexné znalosti v oblasti používania všetkých bežných sieťových a internetových protokolov.
• Zručnosti spojené s používaním osobného počítača (PC) a serverového hardvéru.
• Skúsenosti so správou IT aktív a nákupom.
• Proaktívny, nezávislý prístup k práci zameraný na hľadanie riešení.
• Nadpriemerná úroveň kvality poskytovania služieb a orientácia na zákazníka.
• Angličtina: plynulá.
• Ochota cestovať v rámci krajiny a do zahraničia.
• Vodičský preukaz.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

• Odvetvové certifikáty ako Cisco (CCNA, CCNP), Microsoft (MCP, MCSE), Linux (LPIC-1, LPIC-2), PRINCE2, SIX SIGMA;
• Odborné skúsenosti s agilným riadením projektov;
• Odborné skúsenosti z veľmi dynamického a silne rastúceho IT prostredia;
• Odborné skúsenosti so štandardnými IT procesmi a ich vývojom;
• Odborné skúsenosti s analýzou a vykazovaním kľúčových ukazovateľov výkonnosti.

Upozorňujeme, že nemusíte spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky, je však vítaná akákoľvek kombinácia! (Samozrejme, čím viac, tým lepšie).

Okrem toho očakávame plynulú znalosť angličtiny, otvorenosť, ochotu učiť sa nové zručnosti a rešpektovanie tímového ducha.

Platný vodičský preukaz a flexibilita pri práci a cestovanie mimo určeného pracoviska.

Spoločnosť Amazon je zamestnávateľom poskytujúcim rovnosť príležitostí – menšiny/ženy/zdravotné postihnutie/veteráni/rodová identita/sexuálna orientácia/vek.

Spoločnosť Amazon sa zaviazala poskytovať rozmanité a inkluzívne pracovné prostredie. Spoločnosť Amazon je zamestnávateľom poskytujúcim rovnosť príležitostí a nediskriminuje na základe rasy, národnosti, pohlavia, rodovej identity, sexuálnej orientácie, chráneného postavenia veterána, zdravotného postihnutia, veku alebo iného zákonom chráneného postavenia. Osoby so zdravotným postihnutím, ktoré chcú požiadať o prispôsobenie podmienok, môžu navštíviť stránku https://www.amazon.jobs/en/disability/us.


Spoločnosť Amazon je zamestnávateľom poskytujúcim rovnosť príležitostí. Sme presvedčení, že základom nášho úspechu je zamestnávanie rôznorodých pracovníkov. Pri nábore sa rozhodujeme na základe vašich skúseností a zručností. Ceníme si vašu vášeň objavovať, vynaliezať, zjednodušovať a budovať. Ochrana vášho súkromia a bezpečnosti vašich údajov je pre spoločnosť Amazon dlhodobou prioritou. Viac informácií o tom, ako získavame, používame a prenášame osobné údaje našich uchádzačov, nájdete v našom Oznámení o ochrane osobných údajov (https://www.amazon.jobs/en/privacy_page).

Poslať spoločnosti životopis