Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

HR Partner

Job ID: 1554056 | Amazon FC Slovakia s. r. o

OPIS

HR Partner (m/ž)

Baví ťa práca v oblasti ľudských zdrojov?
Kladieš dôraz na dodržiavanie najvyšších štandardov?

Si na správnom mieste.

Do nášho distribučného a prevádzkového tímu, ktorý spolupracuje s rôznymi distribučnými centrami, hľadáme motivovaného človeka so zmyslom pre detail na pozíciu Human Resources Partner. Naše distribučné centrá sú v srdci siete prevádzok spoločnosti Amazon a vo svojej triede patria k svetovej špičke: práve v nich riadime všetky činnosti súvisiace s rýchlo cirkulujúcim tovarom v logistickom centre. Naše logistické centrum sa zameriava na reverznú logistiku.

V tomto rýchlo sa rozvíjajúcom prostredí budeš zohrávať kľúčovú úlohu. Okrem toho, že budeš podávať správy prevádzkovým partnerom v oblasti ľudských zdrojov, budeš tiež úzko spolupracovať s prevádzkovým tímom, keďže tvoja úloha spočíva aj v proaktívnej podpore interných zákazníkov - zametnancov.

Povinnosti HR Partnera:

Každý deň ťa budú napĺňať rozmanité úlohy spočívajúce v podporovaní zamestnancov a podnecovaní ich angažovanosti na pracovisku. Budeš sa zúčastňovať širokého spektra stretnutí s jednotlivcami a tímami z prosperujúcich prevádzok spoločnosti Amazon. Tvoje povinnosti budú zahŕňať:

Nasledovanie podnikových programov a podpora manažérov

Spoločne s prevádzkovými lídrami a HR tímami nasledovať štandartné podnikové programy a aktívne hľadať príležitosti na zjednodušovanie procesov. Podporovať a usmerňovať oblastných manažérov v otázkach týkajúcich sa ľudských zdrojov, pracovno - právnych vzťahov a legislatívy. Podporovať alebo viesť projekty v oblasti ľudských zdrojov ako i podporovať zverenú skupinu interných zákazníkov a zabezpečiť nábor tých najlepších ľudí – talentovaných jednotlivcov, ktorí sa budú zameriavať na potreby zákazníkov. Zaznamenávať údaje a zabezpečiť ich presnosť, z dôrazom na najvyššie štandardy, čo sa týka administratívy, monitorovania trendov a sledovania procesov.

Vzťahy so zamestnancami a angažovanosť zamestnancov

Angažovanosť našich zamestnancov je podstatou všetkého, čo robíme. Často to budeš práve ty, kto bude prvou kontaktnou osobou pre našich zamestnancov, ktorých budeš podporovať a ponúkať im pomoc, resp. odpovede na kladené otázky. Budeš tiež pomáhať analyzovať rozličné súbory údajov prostredníctvom našich kanálov spätnej väzby ľudských zdrojov.

Riadenie výkonnosti, talent manažment a plánovanie nástupníctva

Ako celok sa spoločnosť Amazon teší z prudkého rastu. To je dôvod, prečo musíme zabezpečiť pokračovanie procesu rozpoznávania, rozvíjania a odmeňovania našich budúcich vedúcich pracovníkov. Budeš podporovať hodnotenie výkonnosti na miestnej úrovni a zároveň budeš pomáhať školiť manažérov distribučného centra vzhľadom na tento proces. Súčasťou tvojej práce bude takisto asistencia pri vytváraní plánov zmien v obsadzovaní funkcií a s tým súvisiacich materiálov.

ZÁKLADNÁ KVALIFIKÁCIA:

· Dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie – bakalársky titul alebo prebiehajúce bakalárske štúdium: žiadosť si môžu podať aj študenti v poslednom ročníku štúdia
· Si progresívny, motivovaný a pripravený poskytnúť zákazníkom to najlepšie a prekonať všetky ich očakávania
· Si skvelý tímový hráč, ktorý si rýchlo dokáže vybudovať vlastnú dôveryhodnosť a vážnosť, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre úspech
· Si agilný, pripravený a schopný uspieť v rýchlo sa rozvíjajúcom a zákaznícky orientovanom prostredí
· Si organizovaný, schopný si stanoviť a opakovane prehodnotiť priority vzhľadom na svoje pracovné zaťaženie, dokážeš sa vyrovnať s viacerými súbežnými úlohami a zvládať protichodné požiadavky vyplývajúce z denných úloh, rovnako ako požiadavky na podporu partnerov v oblasti ľudských zdrojov
· Flexibilita: V prípade potreby by si pouvažoval nad možnosťou presťahovania sa kvôli pracovnej pozícii
· Plynulo ovládaš slovenčinu a angličtinu a to ústne aj písomne

PREFEROVANÁ KVALIFIKÁCIA:

· Solídna počítačová gramotnosť vrátane ovládania systémov týkajúcich sa personalistiky, ako napríklad PeopleSoft
· Vítaná je pracovná znalosť slovenského pracovného práva a všeobecné skúsenosti v oblasti ľudských zdrojov a finančníctva
· Máš predchádzajúce pracovné skúsenosti so zamestnancami v oblasti výroby alebo logistiky a dokázal si si s nimi vytvoriť pozitívne pracovné vzťahy


Tešíme sa na Tvoju žiadosť, pokiaľ možno v anglickom jazyku.

Amazon je zamestnávateľ, ktorý poskytuje rovnaké príležitosti. Pevne veríme, že zamestnávať rozmanitú pracovnú silu je kľúčom k nášmu úspechu. Rozhodnutia o prijatí do zamestnania robíme na základe tvojich skúseností a zručností. Vieme oceniť tvoje nadšenie objavovať, vynachádzať, zjednodušovať a budovať.

Základná mzda: 2,000 Euro mesačne v hrubom

Poslať spoločnosti životopis